Waka Waka Bang Splat

22 May 2018 edit history
< > ! * ' ' #
^ " ` $ $ -
! * = @ $ _
% * < > ~ # 4
& [ ] . . /
| { , , SYSTEM HALTED  

Een gedicht in code. Pas als je het leest zoals de karakters vaak in programeerjargon worden aangeduid, begint het al poetischer te worden…

Waka waka bang splat tick tick hash,
Caret quote back-tick dollar dollar dash,
Bang splat equal at dollar under-score,
Percent splat waka waka tilde number four,
Ampersand bracket bracket dot dot slash,
Vertical-bar curly-bracket comma comma CRASH!

Om een vreemde reden vind ik Waka Waka Bang Splat een briljante opsomming van nonsense woorden die samen ineens wel een betekenis krijgen.

Bron: list.ding.net


The social web responds... (powered by webmentions)