Waarom ik Piratenpartij stem

9 March 2017 edit history

De stemadviezen en de peilingwijzers vliegen me om de oren deze dagen. Het woord gamechanger zou zomaar de strijd om het Woord Van 2017 kunnen veranderen (see what I did there?) Elke avond zie ik op TV de lijsttrekkers voorbij komen. Er zijn nog stapels zwevende kiezers die waarschijnlijk in de loop van woensdag achter het gordijntje hun keuze maken.

Ik heb mijn keuze al gemaakt.

Header PP

Ik zal komende woensdag mijn stem uitbrengen op de Piratenpartij Nederland met lijsttrekker Ancilla van de Leest. De afgelopen tijd heb ik me, enigszins selectief, wat verdiept in een aantal partijprogramma’s. Mijn voorkeur ligt altijd al op de linkerkant van het politieke spectrum, deze keer kies ik voor het eerst voor een kleinere partij. In mijn ogen wel een partij die er toe doet. Waarom kies ik voor de Piraten? Of zoals sommigen zeggen “die partij met die gekke naam”?

Naar mijn mening doet de Piratenpartij iets wat andere partijen teveel nalaten, zij hebben een duidelijke visie op de digitale toekomst. Hun focus op e-democratie en digitale burgerrechten vind ik lovenswaardig. Ik heb niet de illusie dat Ancilla de nieuwe Minister-President wordt. Daarvoor is de partij nog té klein. Maar waar ik wel enorm behoefte aan heb is meer digitale kennis in en om de Tweede Kamer. Een tegengeluid voor de soms flagrante schending van privacy en sleepnet-dwang van ministeries en overheid.

Als de Piratenpartij maar één zetel in de Kamer krijgt (en die kans is er volgens politicoloog Paul Lucardie!) dan is dat al een overwinning en een eerste stap naar een beter debat over online privacy, digitale burgerrechten en e-democratie. Zoals Lucardie het al noemt, er is behoefte aan democratische vernieuwing. Ik vind de Piratenpartij op dit moment de enige partij met voldoende kennis en ervaring om in Den Haag en in het land een impuls aan deze vernieuwing te geven. Helaas moeten we het niet hebben van de gevestigde partijen als het over dit thema gaat. Het is noodzakelijk dat er meer kennis en inzicht rondom online privacy en data-verzameling in het politieke debat komt. De Piraten kunnen dat brengen en móeten dat brengen. Al is het maar met één zetel, meer is altijd beter natuurlijk.

Natuurlijk zijn onderwerpen als zorg, klimaat, veiligheid en onderwijs niet onbelangrijk. Natuurlijk is er meer dan alleen het internet. Maar is het niet zo dat het internet al invloed heeft op al die onderwerpen? Omdat het web niet alleen zorgt voor meer kennis en informatie, maar helaas ook zorgt voor de tegenstellingen. Denk aan nepnieuws, internet-trollen en de hackpogingen van welk land dan ook. Het internet is overal aanwezig en heeft invloed op elk thema. Daarom is het belangrijk er op een juiste manier gebruik van te maken en te begrijpen hoe we onze burgerrechten op het web kunnen behouden en terugveroveren. De Piratenpartij is in mijn ogen de enige partij die op dit moment in Nederland daar een heldere visie op heeft. Een visie die over 8 jaar, als mijn dochter stemgerechtigd is, er voor kan zorgen dat we niet té afhankelijk zijn van digitale technologie en we niet omsingeld zijn door black boxes vol met AI en niemand meer een idee heeft waar zijn privacy is gebleven. Zodat we dankzij digitale technologie in een moderne, open en vrije samenleving kunnen rondlopen. Een samenleving die inclusief is, waar je vrij bent om te zijn wie je bent en waar de overheid open en transparant is.

Mijn keuze op 15 maart is voor de Piratenpartij.

Lees meer over de standpunten van de partij of bekijk de wiki met hun volledige programma.

De Piratenpartij op Twitter en hun hashtag #PPNL


The social web responds... (powered by webmentions)