Blinkenlights

24 January 2019 15:54

Ik kende het niet, maar deze artifact uit de computergeschiedenis is heerlijk. De Blinkenlights. Voortgekomen uit de tekst die in veel computerlokalen was te vinden:

"Achtung!

Alles turisten und nonteknischen lookenpeepers! Das komputermaschine ist nicht für der gefingerpoken und mittengraben! Oderwise ist easy to schnappen der springenwerk, blowenfusen und poppencorken mit spitzensparken. Ist nicht für gewerken bei dummkopfen. Der rubbernecken sightseeren keepen das cottonpicken händer in das pockets muss. Zo relaxen und watschen der blinkenlichten."

Lees over de geschiedenis op Wikipedia

Originele link


The social web responds... (powered by webmentions)