Bookmark: Building a digital garden

Building a digital garden (tomcritchlow.com)

Creative research is all about collecting the dots.

Dit hele artikel staat vol met links en interessante ideeën om je blog en website meer eigen te maken. De link naar Robin Sloan is te mooi. Een van mijn favoriete schrijvers. Toevallig kocht ik gisteren weer een boek van hem. Een website kan zoveel meer zijn dan alleen een blog of een etalage. Check…

Bookmark: Using Inoreader as an IndieWeb feed reader

Ik onderzoek weer hoe ik deze pagina’s beter kan gebruiken als een commonplace book, een plaats waar ik allerlei gedachten, ideeën en losse flodders kan plaatsen met minimale barrieres. Het is een rode draad in mijn blog-ontwikkeling en ik denk dat het een belangrijk element wordt op de IndieWebCamp barcamp voor me. In de tussentijd zie ik dat de standaard bookmark functie van WordPress best prima werkt. Bijvoorbeeld Chris Aldrich’s artikel om Inoreader als een betere feedreader te gebruiken? Die bookmark ik hier. Jullie zien automatisch een korte introductie, terwijl ik slechts een URL plaats in de editor.

Using Inoreader as an IndieWeb feed reader

Blinkenlights

Ik kende het niet, maar deze artifact uit de computergeschiedenis is heerlijk. De Blinkenlights. Voortgekomen uit de tekst die in veel computerlokalen was te vinden: “Achtung! Alles turisten und nonteknischen lookenpeepers! Das komputermaschine ist nicht für der gefingerpoken und mittengraben! Oderwise ist easy to schnappen der springenwerk, blowenfusen und poppencorken mit spitzensparken. Ist nicht für…