De digitale eendagsvlieg wordt relevant

20 May 2018 edit history

Veel van onze tweets, snaps en stories zijn digitale eendagsvliegen, ephemera, een prachtig Engels woord. Omdat we meer opslagruimte hebben en omdat steeds meer van onze communicatie primair een digitale vorm heeft, groeit ieders verzameling eendagsvliegjes. Ik vond recent een verzameling magazines uit de begindagen van het internet in Nederland, de Wave. De tijdschriften zijn een snapshot hoe we toen met het web omgingen, welke dromen, visie en dystopie we hadden. Ik vind het prachtig om dat terug te lezen en te trachten te behouden.

<>

<>

Het Internet Archive is een enorm relevant instituut in dat vlak. Op hun blog komen geregeld boeiende vondsten en schenkingen terug. Zoals deze verzameling spam-faxen uit de jaren ‘90. Ik schat mijn lezerspubliek in dat ik niet hoef uit te leggen wat een fax is…

Het boeiende van deze verzameling is dat de faxen origineel niet bedoeld zijn om te bewaren. Het karakter van zulke faxen is dat ze al snel bij het oud papier belanden en verloren raken in de geschiedschrijving. Maar één iemand had een stapel van zulke faxen meegenomen naar huis, zodat zijn kinderen op de achterkant konden tekenen. Dat zorgt er nu voor dat het een soort nieuwe waarde krijgt, door ze allemaal bij elkaar te zijn in het Internet Archive.

Originele link


The social web responds... (powered by webmentions)