a post by Peter StuifzandPeter Stuifzand

Fastmail has another calendar view called upcoming with one larger day view and the next six days, with the following events in a list view.

Dat klinkt interessant. Kan het zijn dat dit alleen op de desktop werkt en (nog) niet in de mobiele app?

Kunnen we zonder Google?

Het lijkt puur toeval. Nrc.next-bloggers Ernst-Jan Pfauth en Peter Teffer zijn bezig om een week Google-loos door het leven te gaan. Geen Gmail gebruiken, geen Google Reader, geen YouTube, Google Maps etc. Het lijkt een onmogelijke opgave en het doel lijkt dat ze willen laten zien dat je eenmaal online niet meer zonder Google kunt.…