How do I POSSE to Mastodon now?

This is what I’m running into to try to make new Indieweb technology as simple to explain as possible. Ryan Barrett did some amazing work and made it possible to connect your own Mastodon account to your site. So you can get likes and replies from Mastodon in the comments of your own site. But…

🔖 Ask HN: Who are your favourite people to follow on Mastodon? | Hacker News

Ask HN: Who are your favourite people to follow on Mastodon? | Hacker News

Dat is nog eens een verrassende discussie op HackerNews. Ik had het idee dat de reacties voornamelijk over het obscure karakter van Mastodon zouden gaan, hoe niemand er gebruik van maakt, dat het geen lang leven is beschoren want {insert Silicon Valley BigTech}. Maar je kunt in de reacties een aantal interessante user-accounts vinden en…