De Hogeschool Utrecht organiseert een eigen grassroots event: DO talks

Binnen de HU wordt Yammer langzaam maar zeker steeds meer gebruikt. Dwars door de organisatiestructuren heen hebben verschillende medewerkers contact, ontstaan onverwachte samenwerkingen en worden plannen gesmeed voor het verbeteren van de dienstverlening. En van de meest charmante initiatieven vind ik de DO Talks. Op 14 april zullen gastsprekers, medewerkers als studenten elkaar inspireren en motiveren…